Oncopeptalks om Q1-försäljning och MENA-partnerskap

I det senaste avsnittet av Oncopeptalks diskuterar Sofia Heigis, vd, och David Augustsson, IR-chef, bolagets senaste tillkännagivanden av nettoomsättningen för det första kvartalet samt samarbetet med Vector Pharma för att kommersialisera Oncopeptides flaggskeppsläkemedel Pepaxti i Mellanöstern och Nordafrika (MENA).

Läs Q1-försäljningspressmeddelandet här.

Läs pressmeddelandet om MENA-partnerskapet här.

Se  även frågor och svar om Q1 för investerare nedan.

Frågor och svar för investerare om Q1

Varför släpper ni försäljningssiffror nu?

På grund av den pågående företrädesemissionen kan det inte förekomma någon så kallad insiderinformation fram till dess att företrädesemissionen är genomförd. Oncopeptides är därför skyldigt att offentliggöra sin försäljning för det första kvartalet, vilket vi bedömer som insiderinformation.

Kvarstår bolagets långsiktiga finansiella plan som tidigare kommunicerats?

Ja. Även om försäljningen är stabil i förhållande till föregående kvartal har den totala marknaden för multipelt myelom varit utmanande under det första kvartalet mycket på grund av säsongseffekter, och vi är fortsatt övertygade om att försäljningen kommer att accelerera under 2024 och framåt för att vi ska nå vårt långsiktiga mål att bli lönsamma i slutet av 2026.

Vad exakt menar ni med säsongseffekter?

För att en äldre, skör patient ska kunna få ett läkemedel som Pepaxti ska han eller hon vara så frisk som möjligt. Säsongsinfluensa och andra infektioner som är vanligare under vinterhalvåret i början av året, kan tillfälligt hämma möjligheten för patienter att få läkemedlet.

Har du sett liknande effekter för konkurrerande läkemedel?

Ja, baserat på den försäljningsdata vi har tillgång till har de flesta av konkurrerande läkemedel i sena linjer sett oförändrade eller till och med krympande försäljningssiffror under Q1, 2024.

Kommer ni att fortsätta att släppa försäljningssiffror i slutet av kvartalet?

För närvarande har vi inga sådana planer, främst på grund av att en finansiell rapport innehåller mer information än bara försäljning och vi vill ge marknaden en helhetsbild av vår finansiella ställning i slutet av varje kvartal, i linje med gängse praxis för börsnoterade bolag.