Oncopeptides tillkännager framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland

Stockholm – 26 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att efter förhandlingar mellan Oncopeptides och den tyska federala gemensamma kommittén National Association of Statutory Health Insurance Funds (GKV-Spitzenverband), har ett subventionerat pris för Pepaxti avtalats i Tyskland. Det förhandlade subventionerade priset i Tyskland, som också kommer att vara vägledande för förhandlingar på andra europeiska marknader, återspeglar den innovation som Pepaxti tillför marknaden samt ligger i linje med företagets finansiella prognoser.

”Tysklands system för att fastställa subventionerade priser är utformat för att balansera behovet av patienters tillgång till innovativa läkemedel, säkerställa sjukvårdens ekonomiska hållbarhet och ge en rimlig avkastning till läkemedelstillverkare för deras innovation. Vi är glada att vi har kunnat komma överens om ett pris som vi anser speglar Pepaxtis innovativa karaktär och är skäligt”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Med tanke på komplexiteten i att kommersialisera ett läkemedel inom EU kan det inte tas för givet att uppnå ett skäligt pris, och vi ser detta steg som en bekräftelse på den redan starka tro vi har på vår produkt, och det tillåter oss att fortsätta våra ambitiösa kommersialiseringsinsatser över hela Europa.”

Flera faktorer avgör det återbetalda priset för ett nytt läkemedel, däribland hur innovativt läkemedlet är och förekomsten av befintliga behandlingar (komparatorer) för samma sjukdom i samma behandlingslinje. Det förhandlade priset gäller för Pepaxti i dess nuvarande indikation.

Frågor och svar för investerare

Hur går prisförhandlingarna i Tyskland till?

Efter att ett läkemedel erhållit marknadsföringsgodkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), bestämmer enskilda EU-medlemsstater prissättningen och återbetalningen av läkemedlet inom sin lagstiftning. I Tyskland finns ett etablerat system för utvärdering av adderad nytta (AMNOG) och förhandling av det subventionerade priset baseras på AMNOG-betyget.

Kan ni kommunicera priset?

Det subventionerade priset kommer att offentliggöras senare i höst genom publicering i Lauer Taxe, en databas över alla läkemedel som är godkända på den tyska marknaden. Innan dess kan vi inte kommunicera det publikt på grund av pågående prisförhandlingar på andra marknader.

Vilket pris har du använt hittills när du sålt i Tyskland?

Vi har ett aktuellt listpris på 10 900 € per månad (5 450 € per vial), men vi har räknat med ett slutpris som i linje med det nu bekräftade priset sedan 1 april. Att landa i ett lägre slutpris efter prisförhandlingar på enskilda marknader är normalt.

Hur kan det förhandlade priset i Tyskland komma att påverka prisförhandlingarna på andra EU-marknader?

Priset på ett läkemedel som förhandlats fram i Tyskland kan påverka prissättningen i andra europeiska länder genom en princip som heter External Price Referencing (EPR), där länder jämför läkemedelspriserna med priserna på andra marknader. Givet Tysklands status som ett nyckelreferensland i många EPR-system kan en prisförändring där sätta ett riktmärke för andra marknader. Individuella länder väger dock också andra faktorer som hälsosystemets prioriteringar och ekonomiska förhållanden när de sätter läkemedelspriser.

Hur skulle detta kunna påverka priset på Pepaxti i potentiella tidigare behandlingslinjer?

Pepaxti är för närvarande godkänt som behandling för multipelt myelom i senare behandlingslinjer, där det för närvarande finns ett stort otillfredsställt behov. Skulle Oncopeptides besluta sig för att utöka sin indikation till tidigare behandlingslinjer, något som möjliggjordes genom det nyligen mottagna CHMP-utlåtandet, skulle nya prisförhandlingar äga rum.