Oncopeptides genomför första försäljningar av Pepaxti i Grekland

Oncopeptides meddelar idag att bolaget genomfört sina första försäljningar av sin flaggskeppsprodukt Pepaxti i Grekland via mekanismen för individuell licensförsäljning. Försäljningarna möjliggjordes genom Oncopeptides partnerskap med Ariti S.A., ett bolag specialiserat på leverans till medicin- och farmaindustrin i Grekland.

Sedan godkännandet av Pepaxti i EU och EEA i augusti 2022 har Oncopeptides fokuserat på lanseringen i Tyskland, men har parallellt också arbetat på att erbjuda tillgång i andra europeiska länder.

”Trots att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt stadium är jag glad att vi nu tillhandahåller Pepaxti även i Grekland, vilket gör skillnad för patienter där som har ett starkt behov”, säger Monica Shaw, vd för Oncopeptides. ”När vi lanserar Pepaxti över Europa behöver vi utvärdera varje land individuellt för att hitta en optimal väg in på just den marknaden. I Grekland är vi glada över partnerskapet med Ariti S.A. då de har en gedigen erfarenhet av multipelt myelom, ett starkt nätverk av medicinska beslutsfattare i landet och en god uppfattning om hur man på bästa sätt kan garantera tillgång till mediciner mot ovanliga sjukdomar, som Pepaxti”.

Monica Shaw delade nyligen mer detaljer kring Oncopeptides kommersiella möjligheter i Europa under bolagets årsstämma. Presentationen går att ta del av här.

Frågor och svar

I en mening – vad är det ni kommunicerar?

Oncopeptides har inlett försäljning på en ny europeisk marknad, Grekland.

Varför delar ni inte med er av några exakta siffror?

Oncopeptides kommunicerar inga detaljer kring försäljning under ett pågående kvartal så länge de inte är att betrakta som så kallad insiderinformation enligt Nasdaq Stockholms börsregler och EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). I detta fall har vi bedömt att informationen inte är insiderinformation, men vill vara transparenta och hålla marknaden uppdaterad kring våra europeiska försäljningsinsatser.

Hur går försäljning och market access på andra marknader?

Se ovan svar – vi kommer att kunna ge en uppdatering i samband med nästa kvartalsrapport planerad till 10 augusti, 2023.

Vad kan jag hitta mer information kring utrullningen av Pepaxti i Europa?

I sin presentation på bolagets årsstämma nyligen gav Oncopeptides vd Monica Shaw en överblick av de kommersiella möjligheterna i Europa, däribland hur vi arbetar marknad för marknad för att så effektivt som möjligt göra Pepaxti tillgängligt i olika europeiska länderna. Partnerskapet med Ariti, via mekanismen för individuell licensförsäljning som ger möjlighet till ett snabbt tillträde till en marknad, är ett exempel på hur vi kan arbeta. Du hittar en video av presentation samt power point-presentationen här.

Kommer ni att fortsätta uppdatera marknaden när ni inleder försäljning på nya marknader?

Ja.

Vem kan jag höra av mig till om jag har frågor?

David Augustsson, Director of Corporate Affairs:
David.Augustsson@oncopeptides.com eller +46 76 2293868