26 mars 2024

Oncopeptides vd Sofia Heigis intervjuad av BioStock om om marknadsbearbetning och emission

BioStock har kontaktat Oncopeptides vd Sofia Heigis för att få veta mer om bolagets kommersialisering och om den företrädesemission som man nu genomför med sikte på att bli kassaflödespositiva 2026. I intervjun skriver man att med europiskt grönt ljus för Pepaxti har Oncopeptides fullt fokus på att etablera sin första produkt på marknaden. Försäljningen i Tyskland och Grekland är redan igång och näst på tur väntas Spanien under andra halvan av 2024.

Sofia får bland annat frågor om Pepaxtis positionering på multipelt myelommarknaden, kommersialiseringsstrategin, förutsättningarna på respektive marknader i Europa, den kommande företrädesemissionen och kassaflödespositiva i slutet av 2026.

Läs hela artikeln på BioStock.se