Lisa Andersson

 

Lisa Andersson

Executive Assistant till VD

Berätta lite om din karriär?

Under större delen av min karriär har jag varit assistent på både små och stora företag, de senaste åren med fokus på bioteknik- och läkemedelsbranschen. Jag har arbetat med större team och även direkt med enskilda ledande befattningshavare. Jag har också arbetat som teamledare för en grupp med 15 personer. Då fick jag goda insikter om vad som krävs för att leda team och det är något jag värdesätter nu när jag jobbar som Executive Assistant till vår VD.

Vad gillar du med din yrkesroll?

För en Executive Assistant händer det nya saker varje dag. Det är högt tempo och beslut som ska fattas varje dag.  Människor är beroende av mig för att få saker gjorda, så jag måste vara proaktiv, lösa problem, fatta beslut, prioritera och hålla ordning på saker och ting. Jag får arbeta med människor på alla nivåer i organisationen. Kommunikation och samarbete är nyckeln för att jag ska kunna göra mitt jobb.

När började du på Oncopeptides?

Jag började på Oncopeptides i oktober 2019 och sedan dess har organisationen vuxit kraftigt, både vad gäller antalet anställda och den geografiska spridningen. Nu finns vi både i Sverige och Europa. Det är spännande att vara en del av ett internationellt bolag som genomgår så stora förändringar. Vi har kommit till en viktig punkt på vår resa som bolag när vi nu har börjat kommersialisera vår första produkt i Europa.

Hur är det att arbeta på Oncopeptides?

Oncopeptides är ingen hierarkisk arbetsplats. Vår ledning är lättillgänglig och mycket bra på att hålla medarbetarna informerade. Mina kollegor är samarbetsvilliga, positiva, engagerade och försöker alltid se hur saker och ting kan förbättras. Vi har regelbundna möten för hela bolaget där vi tar upp en rad olika ämnen – allt från medicinska kongresser till interna genomgångar av data från våra studier. Just nu är det extra viktigt med kommunikation eftersom vi navigerar genom en pandemi.

Hur är Oncopeptides kultur?

Oncopeptides är ett värdedrivet bolag. Vi är stolta över att skapa behandlingar som bottnar i vetenskap och data. Jag tycker att våra medarbetare är smarta, passionerade, drivna och samtidigt ödmjuka. Tillsammans strävar vi efter att hjälpa patienter.

Hur visste du att du ville börja på Oncopeptides?

Jag visste direkt efter min första intervju att Oncopeptides skulle passa mig perfekt, tack vare passionen medarbetarna tar med sig i sitt dagliga arbete. Jag är också stolt över att arbeta på ett svenskt bolag som grundades av ledande svenska forskare som fortfarande är djupt engagerade i utvecklingen av behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar.