Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av OCEAN-data som presenteras på IMW

september 09, 2021
STOCKHOLM – 9 september 2021 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att presentera data från OCEAN-studien på den vetenskapliga kongressen; 18[th] International Myeloma Workshop (IMW) den 11 september. Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor den 12 september kl. 16.00. Presentationen kommer att hållas av vd Marty J Duvall, Klaas Bakker, CMO samt Dr. Fredrik Schjesvold, Head of Oslo Myeloma Center. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk och finns också tillgänglig på vår hemsida: www.oncopeptides.com.
 

Deltagares telefonnummer:

SE: 08 505 583 66
UK: +44 333 300 90 30
US: +1 646 722 49 02

 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Under 2021 bedöms den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, att gå in i ett kliniskt utvecklingsprogram.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.