Pressmeddelande

Oncopeptides CSO utredes för brott mot marknadsmissbrukslagen

mars 08, 2023 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) har informerats av Ekobrottsmyndigheten att bolagets CSO Jakob Lindberg har anhållits för ett misstänkt brott mot lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Bolaget har i nuläget ingen ytterligare information, men kommer att uppdatera marknaden så snart vi har tillgång till mer information.