Pressmeddelande

Oncopeptides håller en webcast tisdagen den 10 december klockan 13:00 (CET) avseende data som presenteras vid ASH:s årsmöte

december 06, 2019
Stockholm – 6 december 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO), meddelar idag att bolaget kommer att hålla en webcast tisdagen den 10 december 2019, kl. 13:00 (CET) för att kommentera de data som presenteras vid det årliga amerikanska hematologimötet (ASH) 7-8 december. Webcasten kommer att hållas av VD Jakob Lindberg.

Webcasten kan följas via länken nedan:

https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-webcast-post-ash

Deltagare som vill ställa frågor kan ringa in på de nedanstående telefonnumren:

Sverige: + 46 8 56642706
Europa: + 44 3333009270

USA: + 1 8335268384

Presentationen kommer att finnas tillgänglig under:

https://oncopeptides.se/sv/post-ash-webcast-2019/

 

För ytterligare information kontakta:

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 6 december 2019 kl.14:00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.