Pressmeddelande

Oncopeptides presenterar nya data vid European Haematology Associations möte

maj 11, 2023

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att finala effekt- och säkerhetsdata från ANCHOR-studien har accepterats för en posterpresentation på European Haematology Associations (EHA) möte i Frankfurt, Tyskland, den 9 juni, 2023.

En vetenskaplig sammanfattning med nyckeldata finns tillgänglig online via följande länk: EHA Open Access Library.

ANCHOR-studien är en öppen fas 1/2 multicenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av melflufen plus dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom, RRMM. Studien startade i april 2018 och avslutades i förtid i februari 2022 med 56 rekryterade patienter. Den slutliga analysen fortsätter att stödja de effekt- och säkerhetsdata som tidigare presenterats och som senare ledde till att den bekräftande fas 3-studien LIGHTHOUSE initierades. Data från LIGHTHOUSE-studien presenterades nyligen vid mötet med European Myeloma Network.

”Trippelbehandling med melflufen plus dexametason och daratumumab eller bortezomib visade god klinisk aktivitet i patienter med RRMM som innan dess hade genomgått 1–4 tidigare behandlingslinjer,” säger Enrique M. Ocio, University Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spanien. ”Trippelbehandling med melflufen visade en förutsebar och hanterbar säkerhetsprofil, vilket är betydelsefullt för patienter i senare behandlingslinjer.”

Vetenskaplig sammanfattning (abstrakt)  Förste författare  Abstraktkod 
ANCHOR (op-104): melflufen plus dexamethasone and daratumumab or bortezomib in relapsed/refractory multiple myeloma—final efficacy and safety results. Prof. Enrique M. Ocio, University Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL), University of Cantabria, Santander, Spain. P876