Pressmeddelande

Ytterligare patentskydd för melflufen har beviljats i USA fram till 2033

april 10, 2019
Stockholm – 10 april 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att den amerikanska patentmyndigheten utfärdat ett meddelande om att de avser bevilja ytterligare patent till Oncopeptides AB i USA. Oncopeptides har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i både Japan och Europa.

Dessa patent (ansökan nummer 14/438473 och 15/225323) skyddar bland annat den frystorkade formuleringen. Patentskyddet sträcker sig till 2033. Den frystorkade beredning med melflufen kommer att marknadsföras vid ett framtida godkännande.

”Vi har nu fått godkända formuleringspatent på samtliga stora nyckelmarknader för melflufen. Detta ökar skyddet ytterligare för melflufen i tillägg till substanspatentet och att vi har särläkemedels- exklusivitet. Formuleringspatentet har ett stort strategiskt värde då beredningen med melflufen till ett frystorkat pulver är nödvändig för att kunna behandla patienter, då det är den enda stabila formuleringen med melflufen. Detta är en grundpelare för melflufens framtida potentiella kommersiella värde på dessa nyckelmarknader ”, säger Jakob Lindberg, vd Oncopeptides.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.
com
Mobil: +46 (0)70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 10 april 2019 kl.08.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.